Çerez Örnek
canlı destek

Akreditasyonda yapilanlar

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Akreditasyon çalışmalarına 03.05.2019 tarihinde yapılan Bölüm Kurul kararı ile başlamıştır.  Bölüm kurul kararında Bölüm Akreditasyon Komisyonu kurulmasına ve tüm öğretim elemanlarının komisyonda yer almasına karar verilmiştir. 

Doç. Dr. Reci MESERİ ve Doç. Dr. Özge KÜÇÜKERDÖNMEZ SABAK Değerlendirici eğitimine (Birinci basamak ve pekiştirme eğitimi) katılmışlar ve değerlendirici sertifikası almışlardır.

Her iki öğretim üyesi de 2020-2021 ve 2021-2022 Eğitim Öğretim Döneminde Değerlendirici olarak görev almışlardır. 

13.01.2021 tarihinde yapılan Bölüm Kurulunda Özdeğerlendirme Raporu (ÖDR) Bölüm içi görev paylaşımı aşağıdaki gibi yapılmıştır.

 

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK)

Ölçütleri Kapsamında;

E.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Akreditasyonu Çalışma Grubu

Genel Ölçütler

      Sorumlu Öğretim Elemanı

Giriş ve Programın tanıtımı

Doç. Dr. Reci MESERİ (RM)

Ölçüt 1. Eğitim Programı

Doç. Dr. Özge KÜÇÜKERDÖNMEZ (ÖK)

Ölçüt 2. Program Çıktıları

Öğr. Gör. Dr. Murat URHAN (MU),                                          

Araş. Gör. Rana N. AKDER (RNA)

Ölçüt 3. Öğrenciler

Araş. Gör. Ceren AKANALÇI (CA),                                     

Araş. Gör. Rana N. AKDER

Ölçüt 4. Öğretim Elemanları

Doç. Dr. Reci MESERİ

Ölçüt 5. Altyapı

Öğr. Gör. Ezgi KARATAŞ (EK)

Ölçüt 6. Yönetim Yapısı

Öğr. Gör. Ezgi KARATAŞ

Ölçüt 7. Kurum Desteği ve Bütçe Süresi

Doç.Dr. Reci MESERİ

Ölçüt 8. Sürekli İyileşme ve Gelişim

Doç.Dr. Reci MESERİ

Ölçüt 9. Programa Özgü Ölçütler

Öğr. Gör. Dr. Murat URHAN

 

 

Mezunlar grubu kuruldu (15 Ocak 2021) - Farklı yıllarda mezun olan ve bugün farklı illerde farklı alanlarda çalışan mezunlarımızdan bir whatsapp grubu kurulmuştur. Grubun kurulma amacı mezunlarımızla eğitim öğretim süreçleri ve farklı alanlarda mesleki yeterlilik konusunda görüş alış verişinde bulunmaktadır.   

15 Şubat 2021 - Ege Üniversitesi Kalite İç Değerlendirme Birimine Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öz Değerlendirme Raporu sunuldu.

17-21 Ocak 2022 tarihlerinde tüm sınıflara Akreditasyon başlıklı sunum yapıldı (sunum için tıklayınız). Tüm öğrencilerden geri bildirim alındı. Tüm sınıflardan akreditasyon gönüllüleri belirlendi. Akreditasyon gönüllüleri whatsapp grubu kuruldu.  

29 Mart 2022 Saat 12:00 - Öğrenci temsilcileri ile toplantı yapıldı.  

29 Mart 2022 Saat 15:00 - Ege Üniversitesi Hastanesi Diyetisyenleri ile toplantı yapıldı. Elektronik olarak geribildirim alındı. Birlikte Intern rehberi hazırlanmasına karar verildi.

26 Nisan 2022 Saat 12:00 Akreditasyon gönüllüleri ile toplantı yapıldı. Bölümün 2022-2024 Stratejik Planı tartışıldı. Plan konusunda öğrencilerden geribildirim alındı. 

 

Öğretim Elemanlarımızın Katıldığı Etkinlikler 

- 1 Temmuz 2020 Çarşamba saat 15:00 - Doç. Dr. Fatma ORGUN (Hemşirelik Fak. Öğretim Üyesi) Akreditasyon süreci ile ilgili bir çevrim-içi eğitim vermiştir. 

17 Haziran 2021 - Prof. Dr. Özlem ÜLGER (SABAK ve SAK üyesi) Program Akreditasyon Hazırlık Toplantısı çevrim içi olarak yapılmıştır.    

- Ege Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları ile Toplantılar

Çoktan Seçmeli Soru Yazımı ve Sınav Analizi Çalıştayı -  EGESEM işbirliğinde- Doç. Dr. Özlem Sürel KARABİLGİN ÖZTÜRKÇÜ'nün eğitimci olduğu çalıştay yapıldı.  Çalıştayda hedef belirleme, bloom taksonomisi, belirtke tabloları, soru hazırlama, soruların analizi - zorluk derecesi, ayırt edicilik düzeyi vb. konularda bilgi verildi ve uygulama yapıldı. (06 Nisan 2022 Çarşamba saat 13:00-17:00 (Yüz yüze ve Ms Teams)31 Mayıs 2022 Salı saat 13:00-17:00 (Yüz yüze), 07 Haziran 2022 Salı saat 13:30-17:00 (Yüz yüze), 08 Haziran 2022 Çarşamba saat 13:30-17:00 (Yüz yüze)        

- SABAK tarafından düzenlenen Değerlendirici Eğitimi Programı (Çevrim İçi) - 23 Haziran 2022 - Dr. Öğr. Üyesi Murat Urhan, Öğr. gör. Dr. Ezgi Karataş, Araş. Gör. Ceren Akanalçı ilk defa, Doç. Dr. Reci Meseri ve Doç. Dr. Özge Küçükerdönmez pekiştirme amacıyla bu eğitime katılmıştır.   


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ