Çerez Örnek
canlı destek

Program Ciktilari

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Çıktıları aşağıdaki gibidir:

 

1

Temel insan bedeni ve insan bedeninde oluşan değişiklikleri tanıyabilme

2

Beslenme ilkelerini gözeterek, yaşamın her döneminde sağlıklı yeterli ve dengeli beslenme ile ilgili danışmanlık yapabilme

3

Hastalık durumunda hastayı beslenme yönünden değerlendirebilme, güncel gelişmeler ışığında beslenme desteği verebilme ve izleyebilme

4

Büyük mutfaklarda besinin satın alınması, kabulü, hazırlanması, pişirilmesi ve sunulması aşamalarında yönetici konumda yer alabilme

5

Toplumun beslenme düzeyini saptayabilme, beslenme ile ilgili politikalar geliştirebilme

6

Bulunduğu konuma göre birlikte çalıştığı kişilerle bir ekip içerisinde uyumlu çalışabilme

7

Hayat boyu öğrenmeyi benimseyerek, bilim, teknoloji ve çağdaş konular konusunda gelişmeleri izleyerek kendini ve meslek uygulamasını geliştirebilme

8

Ulusal ve uluslararası güncel sorunları izleyebilme, içinde bulunduğu toplumu tanıyabilme, toplum koşullarına göre mesleğini uygulayabilme

9

Mesleğinin etik ilkelerinin bilincinde olabilme ve bunlara uygun davranabilme

10

Bir sorun olduğunda bilgi ve donanımıyla bağımsız karar verebilme, çözüm için gereksinim duyduğu kaynağı bulabilme ve sorun çözebilme

11

Gereksinim duyduğunda bir bilimsel araştırma yürütebilme

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ