Çerez Örnek
canlı destek

Program egitim amacları

Beslenme ve Diyetetik Bölümünün program amaçları aşağıda belirtilmiştir. 

1. Mesleki bilgilerini uygulama, değerlendirme, yorumlama, problem çözme ve karar alma yetkinliğini kazandırmaktır.

2. Bireylerin beslenme durumunu uygun araçlar kullanarak saptamaktır.

3. Hastalık durumunda hastaya uygun tıbbi beslenme tedavisini hazırlamak, bu beslenme tedavisinin nasıl uygulanacağı konusunda hastayı eğitmek ve izlemektir.

4. Toplu beslenme yapılan kurumlarda kuruma uygun menü planlamak, satın almadan sunuma kadar tüm aşamaları takip ederek sağlıklı besin sunumunu sağlamaktır.

5. Sağlık ekibinin bir parçası olarak ekip çalışmasına yatkın, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip, mesleki gelişmeleri izleyen, bunun için gerekli yabancı dil ve teknolojik becerilere sahip olan, sorgulayan, kendi çalışma alanında araştırmalar yürütebilen, etik değerlere bağlı diyetisyenler yetiştirmektir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ